Sverige är mer än ett fåtal storstäder. Vi anser att du ska ha möjlighet att bo och arbeta i hela Värmland (vare sig du valt att bosätta dig i Höljes eller på Värmlandsnäs) och samtidigt ha tillgång till en grundläggande samhällsservice. Det handlar om saker som att kunna driva företag, utbilda sig och ha tillgång till fungerande infrastruktur. Du ska kunna leva som du vill, var du vill.

Värmland är unikt utifrån sina geografiska förutsättningar. Strategiskt placerat mellan Osloregionen och Stockholmsregionen skapas möjligheter för att kunna leva och växa här. Med Klarälven som forsar genom länet och sedermera ut i Vänern skapas förutsättningar för en god industri. Värmland är även skogens län med en stark och världsunik mass- och pappersindustri som sträcker sig över världen.

Värmland har alla komponenter att bli ett ännu mer framgångsrikt län. Vi i Liberalerna tror på hela Värmland och ser stor potential i länet!

Region politik

 • Regionen behöver samarbeta med utbildningsinstitutioner i allmänhet och Karlstads Universitet i synnerhet för att trygga kompetensförsörjning i hela Värmland.
 • Värmlands rikedomar i form av natur och kultur bör komma fler till del. Turismen bör utvecklas och etableringar inom besöksnäringen underlättas.
 • Utveckla relationen till närliggande norska regioner. I fråga om bland annat näringslivspolitik
 • Starta ett ”Värmlandskontor” i Stockholm för mer fokusering på våra regionala utvecklingsbehov och möjligheter.

Näringslivs- och företagarpolitik

 • Lätta på regelbördan för småföretagare.
 • Enklare att anställa – minska administrationen genom att slå ihop anställningsstöden.
 • Billigare att anställa – inte dyrare. Utveckla RUT.
 • Reformera LAS, gör den mer kompetensstyrd.
 • Ökad trygghet för arbetssökande genom obligatorisk a-kassa
 • Lägg ner arbetsförmedlingen och ersätt den med en ny myndighet med fokus på de som står längst från arbetsmarknaden.
 • Inträdesjobb med slopade arbetsgivaravgifter och lägre lön öppnar dörrarna till svensk arbetsmarknad för fler.
 • Rätten att kvarstå i anställning högre upp i åldern.

Miljö och naturvård

 • Liberalerna värnar äganderätten.
 • Innovationer kring användandet av skogsråvaran är vital för Värmlands utveckling och ger många arbetstillfällen.
 • Miljö- och naturvårdsinsatser ska genomföras i god dialog med markägare som förvaltat och skött sin skog och jord genom många generationer.
 • Reformeringen av strandskyddsbestämmelserna får inte drabba landsbygden.
 • Vet ser positivt på utveckling av LIS-områden för att öka attraktiviteten till bosättning på landsbygden.
 • Småskalig kraftproduktion ska ha tillstånd enligt miljöbalken, men det är orimligt att den prövas efter samma mall som storskalig produktion.
 • Sänkt skatt på arbete är en bättre väg till grön skatteväxling och privata miljöinvesteringar än bidrag till privata inköp av bilar, cyklar och båtmotorer.