Självklara skäl att rösta på Liberalerna
De liberala idéerna om frihet, demokrati, öppenhet och jämställdhet har länge varit självklara i vår del av världen. Nu utmanas de: Av de ökande klyftorna mellan dem som är födda i ett land och de som flyttar in. Av bristande kunskaper och förakt för fakta. Och av nationalister och extremister som utnyttjar människors oro. Det är dags att ta tillbaka självklarheterna.

Framtiden är drömmar
Ingen klassresa hade gjorts om det inte vore för ett barn som slet sig loss från en förutbestämd framtid och följde sin egen dröm. Det är vad som driver liberalers hårda jobb för en riktig kunskapsskola. För kunskap klår både pengar, namn och bakgrund när det gäller hur man når sina drömmar. Den som håller med om att allt börjar med en riktigt bra skola, ska välja Liberalerna nästa år.

Framtiden är för alla
Det pågår ett fruktansvärt slöseri i Sverige, ett slöseri med kraft och drömmar. Människor som vill försörja sig själva och vara med och bidra, får aldrig en chans till ett första jobb. Och hårdast drabbas kanske de som nyss kommit hit. I förorter och utsatta bostadsområden ökar hopplösheten samtidigt som kriminella gäng brer ut sig och tar över gator och torg. Att rösta liberalt i september är att rösta för en integrationspolitik där fler får jobb, svenska språket är självklart och tryggheten ökar i förorterna.

Framtiden är mänsklig
De senaste årens neddragningar av den personliga assistansen är allt annat än mänskliga. Assistansanvändare och deras anhöriga måste få friheten tillbaka. Det är inte heller mänskligt att svårt sjuka och rädda människor fastnar i vårdköer, eller att äldre isoleras i sina bostäder med hemtjänst om de hellre vill flytta till äldreboende eller servicehus. Den som vill ha en välfärd med både mänsklighet och mångfald, ska välja Liberalerna.

Framtiden är tillväxt
Jobben, välfärden och kunskapsskolan hänger på att vi har fart i ekonomin. Framgångsrika företag skapar arbetstillfällen, forskning, nya idéer och inte minst inkomster till vårt gemensamma. Därför måste det löna sig att utbilda sig, jobba hårt och driva företag. Vad som däremot ska vara riktigt dyrt är att skita ned miljön, släppa ut koldioxid och hota klimatet. Den som vill rösta för ett bra företagsklimat och för skatter som ger fler jobb och mindre utsläpp, den ska ta vår valsedel när det är dags.

Framtiden är du
Det är dina drömmar och din kraft som bygger Sverige i framtiden. Det är därför framtiden måste vara liberal. För att du ska få med dig de kunskaper du behöver, för att ingen ska kunna hindra dig, för att du ska kunna drömma, skapa och vara med och göra Sverige ännu bättre. Du som vill göra ett ideologiskt val, och rösta för varje människas frihet att forma sitt eget liv – rösta på Liberalerna.