Hur blir framtiden mer liberal? Här finns vår politik samlad. Klicka gärna på “Våra viktiga frågor” till höger att hitta det du vill veta.

Det är vi som är Liberalerna

Vi är Sveriges liberala parti. Vi vill ha en riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter.

Jan Björklund har varit Liberalernas partiledare sedan 2007.

Vi vill bilda en ny regering tillsammans med de andra partierna i den borgerliga Alliansen: Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

Liberalism

Liberalismen är en frihetsrörelse. Det hörs redan på själva ordet, bildat från latinets LIBER som betyder fri. De tidiga liberalerna kämpade för demokrati och mänskliga rättigheter, i den franska revolutionen och i den svenska rösträttsrörelsen.

Frihet ska inte bara vara för de starkaste. Därför hjälps vi åt i ett samhälle, tar ansvar för varandra och betalar välfärden tillsammans. Det är grunden för vad som brukar kallas socialliberalism.

Våra viktigaste frågor

Allt börjar med en bra skola

 • Mer tid att lära. Fler timmar i viktiga ämnen och tioårig grundskola för alla elever. Nyanlända barn och unga kan behöva ännu mer tid.
 • Lugn och ro i alla klassrum. Lärare ska få mer utbildning och fortbildning i ledarskap, och ökade befogenheter att gripa in. Och alla lektioner ska vara mobilfria.
 • Heja lärarna. Höj lärarnas status med bättre karriärmöjligheter, högre lön och mer att säga till om.

Bättre integrationspolitik

 • Språket är en nyckel in i det svenska samhället. Tidigare och bättre språkundervisning, mer tid i skolan för nyanlända barn och starkare incitament att lära sig svenska.
 • Enkla och riktiga jobb som ger fler en egen lön att leva på och en skola som ger alla barn förutsättningar att klara kunskapsmålen.
 • Krafttag mot hedersförtryck. Tydligare lagstiftning, strängare straff och ökad kunskap.
 • Återupprätta rättsstaten i förorten. Bekämpa kriminella gäng och religiösa moralpoliser som gör livet otryggt och inskränker friheten för människor i utsatta förorter och bostadsområden.

Andra viktiga liberala frågor

 • Det ska löna sig att löna sig att utbilda sig, jobba hårt och driva företag. Vi vill sänka skatterna.
 • Vi gillar valfrihet. Det ska finnas olika skolor, vårdcentraler och annan välfärd att välja på – både offentliga och privata alternativ.
 • Rädda assistansen. Rätten till personlig assistans ger människor med funktionshinder möjlighet att lev ett liv som andra. Stoppa neddragningarna.
 • De svåraste utmaningarna löser vi tillsammans. Vi måste samarbeta med andra länder för att hjälpa människor på flykt, klara klimathotet och skydda oss mot brottslighet och internationella hot. Vi vill att EU ska jobba ännu mer tillsammans och att Sverige ska gå med i Nato.