Kommunvalet i Kil

Handlingsprogram 2019-2021

“Liberalerna Kil går till val på att rusta skolan med fler lärarassistenter och specialpedagoger. Vi vill se en ökad valfrihet och fokus på individen inom vård och omsorg. Vi vill ha en tydlig plan för en levande landsbygd och att det ska byggas ett nytt industriområde i anslutning till Riksväg 61.”