Kommunvalet i Arvika

Vi är liberaler därför att vi anser att varje människa är bäst lämpad att bestämma över sitt liv – hela livet. Därför behöver hen ges möjligheten att fatta dessa beslut. Detta hänger ihop med att vi vill att människor ska leva hela livet i Arvika. Därför är en skola med hög kvalité och valfrihet i äldreomsorgen våra viktigaste valfrågor.