Kommunvalet i Årjäng

Vi som liberaler i Årjängs kommun verkar för att du ska ha frihet att välja och själv  forma ditt liv och din framtid.

  • Trygg lärandemiljö med tidiga stöd insatser i skolan.
  • Bättre integration uppnås genom bra kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället.
  • Trafiksäkra E-18 genom att bl.a. förbättra korsningar, avfarter och gatubelysning.
  • Frihet att bo där du vill med ett mer liberalt strandskydd.
  • Vi vill bli Värmlands mest företagsvänliga kommun.
  • Boende och stöd efter behov för våra äldre.
  • Vi jobbar vidare med vår idé om Nordmarkens Arena för idrott, kultur och näringsliv. Gärna tillsammans med en ny simhall.
  • Ökad polisiär närvaro för en större trygghet för de mest utsatta.
  • EU-anpassa A-traktorers hastighet för en säkrare trafik.