Zara Karvala

Vad vill jag göra

Ålder: 52 år

Yrkestitel: Egenföretagare

Kommun: Sunne

Plats 13 i kommunvalet för Sunne