Ulla Olsson

Vad vill jag göra

Ålder: 71 år

Yrkestitel: Byggnadsingenjör

Kommun: Filipstad

Plats 17 i riksdagsvalet

Plats 2 i kommunvalet för Filipstad

Plats 9 i landstingsvalet