Tony Skoglund

Vad vill jag göra

Ålder: år

Yrkestitel: Kontorchef

Kommun: Karlstad

Plats 22 i kommunvalet för Karlstad