Tage Sohl

Har tidigare varit kommunalpolitiskt engagerad i Hagfors som vice kommunalfullmäktigeordförande och ledamot i barn- och bildningsnämnden.
Är sedan tre år bosatt i Sunne.

Vad vill jag göra

Verka för att barn och ungdomar får möjlighet till så bra skolundervisning som möjligt samt att krafttag tas för en förbättring av trafiksituationen i Sunne

Ålder: 71 år

Yrkestitel: Pensionär, fd kriminalkommissarie

Kommun: Sunne

Plats 4 i kommunvalet för Sunne