Sigvard Strömberg

Jag är liberal därför att jag tror på individens frihet att själv forma sitt liv i ett samhälle som präglas av personlig frihet och tolerans där människor kan växa och utvecklas till ansvarskännande medborgare.

Vad vill jag göra

Jag har varit liberal sedan 2010 och vill fortsätta verka mot förtryck och orättvisor i alla former, verka för en “kunskapsskola” samt en förbättrad integration och ökad rättssäkerhet.

Ålder: 75 år

Yrkestitel: Pensionerad officer och "centralbyråkrat"

Kommun: Karlstad

Plats 21 i kommunvalet för Karlstad