Sara Gunnarsson

Jag är en liberal blivande 25 åring som drivs av liberala värderingar och idéer. Mitt politiska engagemang började redan när jag var ung, då vid köksbordet och nu inom politiken. Som ung både såg och upplevde orättvisor både i mitt egna liv och i andras. Därför beslutade jag mig för att försöka förändra genom att bli politiskt aktiv.

Jag som person tror på individen. Jag tror att vi som individer ska ha möjlighet att kunna bli vad vi vill, när vi vill, men jag anser samtidigt att vi måste ha ett starkt skyddsnät som stöttas oss om vi så behöver.Som exempel ska vi ha en tydlig och stark rättsstat som skyddar de som blivit utsatta för något. Detta skyndsamt och utan att påverkas av förövarens perspektiv.

Inom politiken har jag därför valt att fokusera bland annat på trygghetsfrågor, men även skolfrågor. Vi liberaler har en slogan om att ”Klassresan börjar i skolan” och är faktiskt sant. Hade inte mina lärare sett mig, hört mig eller synliggjort mig så hade jag aldrig varit där jag är idag. Skolan ska ge alla elever de förutsättningar de behöver för att kunna uppnå sina egna drömmar. Därför kan jag aldrig sluta prata skolans betydelse för individen.

Vad vill jag göra

Som liberal vill jag fortsatt kämpa för ett öppet, utvecklande och inkluderande samhälle. Ett samhälle som alla får komma till dels. Jag vill kämpa för ett starkt rättssamhälle där vi sätter offerperspektivet först. Ett rättssystem som får de resurser som de behöver för att både kunna förebygga brott och lösa dem. Ett rättssamhälle där den som blivit utsatt för brott inte blir lämnad ensam får det stöd som den behöver.

Förutom ett starkt rättssamhälle tror jag på en skola med högsta kvalité. En skola där vi sätter elevens lärande först och där varje lärare få vara lärare. Den svenska skolan är idag i kris och det bland annat för att den inte anses likvärdig. Beroende på vart du bor kan skolans kvalité skifta och det utan att du som elev eller förälder kan påverka det. En lösning jag ser på detta är att förstatliga skolan. Hur mycket pengar skolan får ska inte stå tillbaka i den kommunal budget mot annat som anses behövas prioriteras. Genom att förstatliga kan vi på en högre nivå prioritera skolan, men också göra den mer attraktiv som arbetsgivare.

Slutligen; jag vill att hela Värmland ska leva. Jag är själv född på Hammarö, uppvuxen i Forshaga och Säffle och nu boende i Karlstad. Värmland är med alla dess olika delar unikt och varje del ger oss något nytt. För att hela Värmland ska kunna leva behövs ett flertal komponenter. Vi behöver få igång arbetsmarknaden. De som står långt bort från arbetsmarknaden måste få möjligheter att bli en del av den. De nyanlända ska ses som ett bra tillskott till Värmland och snarast möjligt integreras både via språk och jobb. Värmland måste även hållas ihop genom en god infrastruktur, så att invånarna känner att vi satsar för hela länets framtid.

Med hopp om Ditt förtroende,

Sara Gunnarsson

Ålder: 24 år

Yrkestitel: Statsvetare

Kommun: Karlstad

Plats 2 i riksdagsvalet

Plats 2 i kommunvalet för Karlstad

Plats 8 i landstingsvalet