Robert Andersson

Uppvuxen på Hammarö men numera bosatt i centrala Karlstad. Arbetar till vardags inom Landstinget. Varit aktiv inom politiken sedan 2009 Har tidigare varit ersättare i Miljönämnden i Karlstad och ledamot i Karlstad- Hammarö gymnasienämnd. Är sedan 2014 ledamot i kommunfullmäktige i Karlstad.

Vad vill jag göra

Jag vill att Värmland och Karlstad ska växa. Karlstad behöver Värmland och Värmland behöver Karlstad. Fler individer ska vilja välja att bo och leva här och fler företag ska vilja etablera sig och satsa här. Detta vill jag arbeta för. För detta krävs bra kommunikationer. Det ska vara enkelt att ta sig till Karlstad från övriga länet och det ska vara enkelt att ta sig till andra delar av Sverige, Norden och Europa. Genom att vi får fler att vilja leva och verka här ökar förutsättningarna för att kunna fortsätta satsningarna på vår gemensamma välfärd.

Jag är liberal för att jag tror på individens frihet att själva styra och forma sitt liv. Varje individ är unik, med olika drömmar och mål här i livet. Jag är liberal för att jag anser att alla ska få möjligheten att leva sitt liv i frihet.

Liberalerna är Sveriges enda liberala parti. Alla våra beslut vilar på liberalismens grunder. I allt vi gör finns tankarna om individens frihet med. Tyvärr lever allt för många fortfarande med en ofrihet och tillåts inte leva sitt liv efter ens eget tycke och önskan. Det vill vi ändra på. Därför ska du rösta på liberalerna.

Ålder: 31 år

Yrkestitel: Enhetschef

Kommun: Karlstad

Plats 13 i riksdagsvalet

Plats 3 i kommunvalet för Karlstad