Pia Borg

Vad vill jag göra

Ålder: år

Yrkestitel: F.d. mentalskötare

Kommun: Karlstad

Plats 21 i kommunvalet för Karlstad