Ola Dahlström

Vad vill jag göra

Ålder: 67 år

Yrkestitel: Köpman

Kommun: Eda

Plats 1 i kommunvalet för Eda