Niklas Wikström

Ordf./gruppledare Liberalerna i Karlstad och Kommunalråd i Karlstad

Vad vill jag göra

Alla människor ska ha möjlighet att uppnå det de vill, oavsett var de kommer ifrån och vilka drömmar de bär på. Liberalerna är Karlstads liberala parti. Vi tar ansvar för såväl tillväxt och byggnation som infrastruktur, fritidsanläggningar och kulturinstitutioner. Vi verkar för lugn och ro i en riktigt bra skola och för att fler ska kunna jobba och försörja sig själva. Av största vikt är också kampen mot hederskultur och ett genomtänkt arbete för integration.

Vi värnar om den viktiga rätten till LSS (lagen om assistans för människor med funktionsnedsättning). För oss är det också centralt att en människa fortsätter att ha individuella önskningar och drömmar oavsett ålder. Valfriheten måste öka så att man fortsatt kan påverka sin vardag när eller om man blir i behov av hjälp. Alla måste ha rätten att kunna leva livet hela livet. Det handlar alltid om samma sak, att försvara varje människas frihet och rätt att forma sitt liv. Detta är vad vi Liberaler menar med att Frihet måste försvaras. Det är den idén som ligger till grund för all liberal politik. De yngsta, äldsta och de mest utsatta Karlstadsborna är de som vi i Liberalerna i Karlstad prioriterar allra mest.

Några viktiga och bra exempel på liberal politik från Liberalerna i Karlstad är;

• Vi vill se fler företag i Karlstads kommun. Då är det viktigt att Karlstad upplevs attraktivt med bra service, låga avgifter och på sikt lägre skatt. Karlstads kommun skall inte konkurrera med privata företag i verksamheter som bäst hanteras av näringslivet.

• Vi vill att kommunens anbudsverksamhet skall vara sådan att inte bara pris utan även mjuka faktorer som kvalitet och servicenivå bedöms. I upphandlingar bör även mindre Värmländska företag kunna delta i budgivningen.

• Vi vill att alla barn och ungdomar skall ses som individer och stöttas och stimuleras utifrån sina egna förutsättningar och behov.

• Vi vill ha en ökad personaltäthet i våra fritidshem, förskolor och skolor samt göra en ordentlig satsning på kulturskolan.

• Vi vill fortsätta vår satsning på bättre lär- och arbetsmiljöer i Karlstad genom att förbättra underhållet på alla skolor samt bygga ut/bygga ytterligare tio förskolor/skolor.

• Vi vill att det ska finnas fler alternativ till boende för äldre och funktionshindrade för att öka valfriheten t.ex. trygghetsboende med bovärdar, dit man ska kunna flytta utan biståndsprövning.

• Vi vill tillvarata varje individs rätt till delaktighet och val- frihet genom att erbjuda en aktiv vardag där den årsrikes egna önskningar beaktas så långt möjligt, eller samordnas som t.ex. aktiviteter med matlagning, odling, promenader, träning, teaterbesök, bokläsning, musicerande mm.

• Att bestämma över sitt eget liv är en grundläggande rättighet. Vi liberaler kämpar för att den som har en funktionsnedsättning, så långt som möjligt, ska kunna leva ett självständigt liv och utveckla sina unika förmågor. Vi vill bevara och utveckla LSS-reformen.

• Vi vill verka för att det blir mer idrott och rörelse under skoldagen och bygga ut ytterligare 8 idrottshallar.

• Vi vill att diskriminering motarbetas kraftfullt. Alla ska behandlas lika oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.

• Vi vill ha fler synliga poliser i hela länet och flytta fler administrativa funktioner från polisutbildade till annan personal. Antalet poliser i Sverige bör öka med 5000.

• Vi vill utöka antalet fältarbetare under helgerna, stärka Karlstads trygghetscenter och fortsätta trygghetsarbetet med förbättrad belysning på fasader och längs gång- och cykelstråk.

• Vi vill utveckla Skutberget, I2 skogen, Tyrskogen och Gubbholmen t.ex. med fler elljus, grillplatser, skyltning och äventyrslekplatser.

• Vi vill kraftfull bekämpa rasism, främlingsfientlighet, intolerans och åldersdiskriminering.

Varmt välkomna att besöka oss i valstugan på Stora torget i Karlstad, alternativt på www.karlstad.liberalerna.se, Facebook: Liberalerna i Karlstad niklas.wikstrom@karlstad.se,

070-0018200

Ålder: 46 år

Yrkestitel: Kommunalråd

Kommun: Karlstad

Plats 1 i kommunvalet för Karlstad