Naeimy Blücher Johansson

Jag är liberal för att vår politik ger stort utrymme för trygghet och frihet.
Jag blev liberal för att vår politik lägger stor vikt vid de socialliberala frågorna.
Det är är också viktigt för mig att liberal politik ger stor plats för alla människor att leva ett jämställt liv oavsett, livsstil, funktionsvariation, ursprung eller ålder.

Vad vill jag göra

För mig är det viktigt att liberal politik i sin helhet får stort utrymme i vårt samhällsbygge på alla områden och jag vill få till en utveckling
– i integrationsfrågor hållbart och långsiktigt
– civilsamhällets roll och betydelse inom olika områden i samhällsservicen
– större inslag av folkbildning rent allmänt, men speciellt utifrån nyanländas behov av kunskap och information om hur vårt samhälle fungerar.

Ålder: 73 år

Yrkestitel: Engagerad som volontär i civilsamhället (Pensionär)

Kommun: Kristinehamn

Plats 9 i kommunvalet för Kristinehamn