Morgan Mellgren

Jag är 43 år, född och uppvuxen i Kristinehamn. Är gift och har tre barn. Civilekonom i grunden och jobbar som Inköps-& Marknadschef på Albin Components AB. Jag har varit aktiv i kommunpolitiken sedan 2010. Satt i tekniska nämnden mandatperioden 2010-2014. På fritiden tränar jag, fixar med hus och trädgård samt uppskattar båtlivet i vår vackra skärgård på sommaren.

Vad vill jag göra

Jag är liberal för att jag vill öka alla människors frihet. Jag vill genom politiken ge förutsättningar för alla människor att bestämma över sina liv och skapa möjligheter för människor att göra verklighet av sina drömmar. Detta oberoende av bakgrund, förutsättningar och vart de befinner sig i livet.

Jag vill bl.a.
• Skapa goda förutsättningar för alla som driver företag idag eller som vill förverkliga sin dröm att starta ett eget företag. Bl.a. genom förenkling av regler, förbättra kommunikationen med kommunen samt fortsatt utveckling av Närsam.

• Utbildning och kunskap är en grundförutsättning för friheten att kunna forma sitt liv. En trygg skola med lugn och ro i klassrummet borde vara en självklarhet. Konkret behöver vi öka resurserna till skolan genom att ha flera behöriga lärare och kunna erbjuda extra stöd till de elever som har det extra svårt för att de ska klara kunskapskraven. Det går före stora investeringar i nya skollokaler. Inom förskolan vill jag se minskade barngrupper, vilket är en förutsättning för att bedriva en bra pedagogisk verksamhet. Komvux och SFI är viktigt för att skapa möjligheter till jobb för alla vuxna som inte tidigare i livet haft möjlighet att skaffa sig rätt utbildning, samt för nyanlända som behöver lära sig språket för att integreras i svenska samhället och kunna få ett jobb.

• Jag vill återinföra LOV. Det ska finnas en frihet för alla att välja exempelvis äldreboende eller förskola, kommunal eller privat. Jag ser gärna fler privata alternativ. Broängen var mycket omtyckt av både boende och anhöriga och det är synd att det tvingades stänga.

• Inom äldreomsorgen behöver vi fler platser och ökad kompetensutveckling bland personal. Stöder BÄVA och ser gärna att exempelvis Svedjegården och Stenstacenter utreds som seriösa alternativ.

• Jag vill att det satsas mer på kommunens infrastruktur. Prioritera gator och VA-nät framför nya satsningar såsom Stadsparken. Sköt om det som redan finns först och främst. En väl fungerande kollektivtrafik och färdtjänst är viktig för att ha frihet och en fungerande vardag. Jag vill även verka för att ”Nobelbanan” blir verklighet på sikt och därmed förbättra tågförbindelsen Oslo-Stockholm. Det kommer påverka positivt för näringsliv, kommuninnevånare och miljö.

Ålder: 43 år

Yrkestitel: Inköps- & Marknadschef

Kommun: Kristinehamn

Plats 10 i kommunvalet för Kristinehamn