Marianne Åhman

Jag bor i Sunne med min man Björn och tillsammans har vi 5 barn och 6 barnbarn, samt två hundar Wilma och Ronja. Det blir inte så mycket fritid över efter arbete och politiska uppdrag men den som finns, ägnar jag åt min familj och vänner som betyder mycket för mig.

Inför mitt första val 1979 läste jag alla partiprogram, när jag kom till Folkpartiet fastnade jag för orden ” Liberalismens ideologi utgår från den enskilda människan och målet är hennes frihet” Som 20-årig tjej uppväxt på bondgård, kände jag stora förväntningar från föräldrarna att jag skulle bli kvar hemma på gården. När jag läste dessa rader tänkte jag att -även jag ska ha friheten att göra mina val i livet! Jag blev kvar på gården i många år, något som jag inte ångrar idag, och nu bor mina barn där, men i alla år har jag aktivt arbetat politiskt för att Försvara friheten för ALLA, oavsett var de kommer från eller vart de är på väg att kunna få förutsättningar att göra egna val i livet och få många livschanser oavsett om du är kvinna eller man eller kommer från ett annat land eller kanske har en funktionsnedsättning.

Jag har haft förmånen att jobba inom kommunpolitik, sitter nu i kommunfullmäktige och är ordförande för Miljö- och bygglovsnämnden. Tidigare har jag ägnat mig mest åt sociala frågor i kommunen. Ordförande i kommunala tillgänglighetsrådet har jag varit sedan 2000, och jag kämpar hårt för att skapa ett inkluderande samhälle för ALLA. Jag har varit landstingspolitiker i 25 år och även regionpolitiker, nu i dess kollektivtrafiknämnd. Under 2011 fick jag förmånen att var vikarierande riksdagsledamot för Folkpartiet. Ett mycket inspirerande och engagerande uppdrag .Jag vill naturligtvis till riksdagen och följa upp mitt arbete med motioner, interpellationer och debatter för att HELA Värmland ska kunna leva.

Vad vill jag göra

För att Hela Värmland ska Leva krävs en skola där alla barn har möjlighet att lyckas oavsett var i länet de bor. En skola där varje barn blir sett utifrån sina förutsättningar, där det finns behöriga lärare, och god arbetsmiljö. Det ska även finnas speciallärare för barn som inte klarar de uppsatta målen och behöver stöd, eller för de barn som lär sig snabbare och behöver utmaningar. När värmländska barn går ur grundskolan ska de ha behörighet till gymnasieskolan och senare kunna gå ur gymnasiets teoretiska eller yrkesprogram med fullständiga betyg vilket ökar chanserna till jobb och en egen lön att leva på. Vi måste ha bra företagsklimat så att både företagare som kompeten arbetskraft stannar i länet.Gott samarbete mellan Karlstad universitet och våra stora näringar i länet, skogsbranschen och stål och verkstad är betydelsefullt både för näringen som för studenter och forskare. Näringslivet kräver god tillgänglighet till länet. Infrastruktursatsningar behövs både vad gäller bredband, vägar, järnväg, sjöfart samt inom flyget.

Upplevd trygghet kräver fungerande primärvård och akutsjukvård nära och god tillgänglighet med korta köer till planerad specialistsjukvård, det kan koncentreras till vissa större enheter som kan vara längre bort.
Däremot är en god ambulanssjukvård hela dygnet både på väg och i luft oerhört betydelsefullt för ett län med vår yta. Att kunna upprätthålla demokratiska värderingar, ett jämställt samhälle och att kunna förebygga brott kräver resurser både förebyggande från social verksamhet och brottsförebyggande rådet men även polis och övriga rättsväsendet måste finnas när det händer, som inte får hända. Vi måste ha en tillgänglig polis i varje hörn av länet.

Jag vill vara en stark Liberal röst i Riksdagen, Regionen och i Sunne kommun för att försvara friheten för dig som vill kunna leva och bo, tryggt och tillgängligt i Hela Värmland!

Ålder: 60 år

Yrkestitel: Leg.Tandhygienist

Kommun: Sunne

Plats 3 i riksdagsvalet

Plats 1 i kommunvalet för Sunne

Plats 3 i landstingsvalet