Maria Malm

Jag är en liberal 4-barns mamma, jag bor i Kil Värmland. Jag delar idag min tid mellan två olika jobb och familjen. Till hösten är min plan att jag ska börja på juristprogrammet.

Jag blev nyligen aktiv i politiken och för mig var det enkelt att välja parti, jag tror på att varje människa ska få bestämma över sitt liv.

Vad vill jag göra

För mig som liberal finns många viktiga frågor , för mig är frågorna skola, polis, äldreomsorg, sjukvård, företagande och LSS viktigast.

Grundtanken för mig är att alla människor ska ges möjlighet att bestämma mer över sina liv, det innebär att det behöver utvecklas skola och äldreboende som är anpassade efter den enskilda individens olika önskemål. Alla barn ska ges förutsättningar att klara skolan, barn behöver dock olika stöd och inlärandesituationer för att klara av en skolgång. Det är viktigt att skapa en trygg och lugn arbetsmiljö i skolan, det gynnar både lärare och elever. Skolan är också en viktig del av integrationen.

LSS behöver återgå till sina ursprungliga intentioner för att funktionshindrade ska ges möjlighet att få det stöd som de behöver och för att kunna ges möjlighet att bestämma över sina liv. LSS och i synnerhet personlig assistans är en viktigt reform som skapar många arbetstillfällen, arbetstillfällen för i synnerhet unga och outbildade.

Det är viktigt med företagande. Vi ska värna om företagandet. Det är viktigt med företande eftersom det ger möjligheter till arbetstillfällen som ger lön och därmed frihet till människan. Det är viktigt med ett företagsklimat för företagarna väljer att stanna i Sverige och i Värmland. Jag tror att de allra flesta arbetsföra människor mår bäst om de har ett arbete att gå till, ett bra företagsklimat är en förutsättning för hög sysselsättning.

En viktig del i trygghet och frihet för varje människa är att vi har fungerande vård. Vården ska vara tillgänglig och köerna till vården behöver vara korta så att man snabbt kan få den vård man behöver.

Jag vill aktivt arbeta för alla dessa frågor, LSS är min hjärtefråga och jag vill vara en av dem som bidrar till att LSS och i synnerhet personlig assistans blir en fungerande insats igen. En insats som ger arbetstillfällen och dessutom ger funktionshindrade och dess familjer möjligheter att leva och inte bara överleva.

Ålder: 34 år

Yrkestitel: Ekonomikomsult, personlig assistent och student

Kommun: Kil

Plats 6 i kommunvalet för Kil