Magnus Tuneld

Vad vill jag göra

Ålder: 64 år

Yrkestitel: Ingenjör

Kommun: Karlstad

Plats 18 i kommunvalet för Karlstad

Plats 25 i landstingsvalet