Magnus Andreasson

Skogsman med fru och fyra barn i en röd liten stuga på landsbygden utanför Årjäng. Jobbar som produktions- och transportledare på Moelven Skog till vardags och tillbringar även mycket tid på fritiden i den egna skogen med skogbruk och jakt. Engagerad i många föreningen knutna till landsbygden som väg, jakt, fiber mm och sedan många år också politiskt då jag hellre vill vara med och påverka än bara påverkas

Vad vill jag göra

Som liberal tror jag påvarje människas rätt att själv bestämma över sitt liv och gillar inte statligt/regionalt/kommunalt förmyndarskap på någon nivå.
Som följd av det tycker jag också att kommunen i större utsträckning bör få bestämma själv utan statlig inblandning t.ex. i frågor som vilket strandskydd som vi skall ha i kommunen. Individen skall ha stor frihet men samtidigt ha lika och höga krav på sig att följa samhällets övergripande regler och vid eventuella brott mot dessa få tydliga konsekvenser.

Ålder: 47 år

Yrkestitel: Skogsmästare

Kommun: Årjäng

Plats 5 i kommunvalet för Årjäng