Lennart Olsson

Vad vill jag göra

Ålder: 79 år

Yrkestitel: Pensionär

Kommun: Eda