Lennart Lämgren

Vad vill jag göra

Ålder: år

Yrkestitel: F.d. renhållningsentreprenör

Kommun: Hammarö

Plats 3 i kommunvalet för Hammarö