Lena Agnred

Innan jag gick i pension arbetade jag som lärare i svenska, franska och engelska. Jag lever ett aktivt liv med flera styrelseuppdrag och då och då återvänder jag till skolans värld bl.a. för att undervisa utrikesfödda i svenska. Ett antal timmar i veckan tränar jag på Friskis och Svettis. Jag vurmar för film, teater och musik samt inte minst för matlagning.

Vad vill jag göra

En bra skola med skickliga lärare är grunden för att skapa sig ett bra liv. Om skolan förstatligades, är jag övertygad om att förutsättningarna skulle öka.
Integrationen är en annan mycket viktig fråga. Avgörande för att utrikesfödda ska inlemmas i samhället är att integrationen fungerar.

Ålder: 72 år

Yrkestitel: Pensionär

Kommun: Karlstad

Plats 12 i kommunvalet för Karlstad