Kim Karlsson

Vad vill jag göra

….

Ålder: 38 år

Yrkestitel: Entreprenör

Kommun: Eda