Keld Möller

Vad vill jag göra

Ålder: år

Yrkestitel: Tekniker

Kommun: Karlstad

Plats 24 i kommunvalet för Karlstad