Karl-Henrik Bergman

Vad vill jag göra

Ålder: 69 år

Yrkestitel: Fd flygkapten

Kommun: Sunne

Plats 12 i kommunvalet för Sunne