Jan Norin

Jag och min fru Gunnel är sedan 6 år bosatta i Kristinehamn. Som nyblivna pensionärer valde vi då att flytta tillbaka till Kristinehamn efter närmare 30 år i andra länder. Jag är utbildad civilekonom och har lång erfarenhet från ledande ekonomibefattningar i Sverige och utomlands.
Jag har alltid haft liberala värderingar, men det var först när jag blev pensionär som jag valde att aktivt engagera mig i lokalpolitiken. Jag är ordinarie ledamot i tekniska nämnden och kassör i Liberalerna Kristinehamn.

Vad vill jag göra

Jag vill att Kristinehamn skall vara en attraktiv och välvårdad kommun att leva och bo i, en kommun med god ekonomi och ett gott företagsklimat.

Ålder: 72 år

Yrkestitel: Pensionär

Kommun: Kristinehamn

Plats 14 i kommunvalet för Kristinehamn