Jan-Erik Clerkestam

Vad vill jag göra

Ålder: 73 år

Yrkestitel: Jurist

Kommun: Karlstad

Plats 25 i riksdagsvalet

Plats 28 i kommunvalet för Karlstad