Inger Larén

Jag bor på en gård norr om Torsby och sköter om vår skog och jord. Jag har politiska uppdrag i Torsby och sitter nu i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. På regional nivå är jag förtroendevald revisor i Region Värmland.

Vad vill jag göra

Jag vill verka för att Torsby kommun blir än mer attraktiv att bo och arbeta i. De viktigaste frågorna för mig är skola, integration, miljö och tillgänglighet för funktionshindrade.

Ålder: 75 år

Yrkestitel: Penionär fd Bergsingenjör

Kommun: Torsby

Plats 2 i kommunvalet för Torsby