Hans Liljas

Arbetat i skolan hela mitt yrkesverksamma liv. Numera dessutom engagerad i pensionärsfrågor.

Vad vill jag göra

Satsa på lärare och elever. Satsas på seniorboenden. Integrera “nysvenskarna”i samhället

Ålder: 74 år

Yrkestitel: Pensionär

Kommun: Hagfors

Plats 1 i kommunvalet för Hagfors