Gösta Frödin

Jag är 74 år och har arbetat över 40 som tandläkare. Född och uppväxt i Stockholm, bott i Arjeplog i Norrbotten i 10 år och bor sedan 40 år i Arvika. Gift med Birgitta och har 4, numera vuxna barn. Mina största fritidsintressen är att motionera, gärna till fjälls, att resa och att spela bridge. Bridge håller hjärnan igång och ger stort socialt utbyte. Att jobba politiskt för liberala värderingar har jag ägnat mig åt under hela mitt vuxna liv.
Med min erfarenhet och mitt engagemang vill jag driva socialliberal politik. Att utveckla Värmland, skapa bättre integration och ett gott liv för äldre engagerar mig särskilt. Viktigt är att stå upp för ett öppet, demokratiskt samhälle med frihet för var och en att forma sitt eget liv, men också att ta ansvar för dem som behöver stöd. Vetenskap och beprövad erfarenhet är självklara utgångspunkter!

Vad vill jag göra

Efter många år i politiken har jag goda kunskaper inom många politikområden, men 2 kommer jag att arbeta särskilt mycket för: Förutsättningar för en positiv utveckling i hela Värmland och att äldre människor ska ha ett gott liv.

”Tillväxt och utveckling i hela Värmland” Höj utbildningsnivån! I all utbildning ska hög kvalitet vara viktigast. Bygg ut kollektivtrafiken! Bra möjligheter att pendla till jobbet är avgörande för utveckling i Värmland. Täta och snabba kommunikationer till Stockholm, Oslo och Göteborg liksom snabbtåg Stockholm – Oslo på under 3 timmar är också viktiga. Vänern, med nya slussar i Trollhättan är en viktig resurs för utveckling. Årsrika är en resurs att ta vara på. Klyftan mellan stad och land måste minska. Kulturen är en kraft för tillväxt, inte minst mänsklig. Ta vara på den!

”Årsrika – en stor resurs och ett stort ansvar” Årsrik betecknar att det rör sig om människor som är rika på antalet levda år och rika på kunskap och erfarenhet. Nära 30% av väljarna i Värmland är över 65 år. Över 90% är ”friska”, de klarar sig alltså i stort sett själva. Åldersdiskrimineringen ska motarbetas. Ta bättre vara på den resurs som dessa årsrika är! Den som önskar ska kunna stanna kvar längre i yrkeslivet. Fler trygghetsboenden behöver byggas. Pensionssystemet ska reformeras. Det är vårt ansvar att ge möjligheter till bra vård utan långa köer och till god omsorg. Det är dina önskemål som ska styra!

Ålder: 74 år

Yrkestitel: Tandläkare f.d.

Kommun: Arvika

Plats 7 i riksdagsvalet

Plats 1 i kommunvalet för Arvika

Plats 4 i landstingsvalet