Ewa Wiklander

Jag är Liberal för att det inte finns något annat parti för den som tycker att det är viktigt både med social omsorg och valfrihet för individen. Liberala värderingar, att alla kan och får välja själva är basen i min politiska uppfattning.

Vad vill jag göra

Viktiga frågor är att de svaga i samhället får komma till tals. Att LSS inte urholkas, att allas röster kan höras i samhällsdebatten

Ålder: 74 år

Yrkestitel: pensionär

Kommun: Kristinehamn

Plats 3 i kommunvalet för Kristinehamn