Eva Wikström Hallonstén

Skåning, som trivs i sköna Värmland och Skåre sedan 1975. Har alltid känt mig välkommen här och vill sedan pensioneringen vara med och bidra till att Karlstad och att Värmland är en plats på jorden där man lever bra och bryr sig om varandra. Där man blir bemött som individ med respekt och värme; oavsett exempelvis ålder, kön
Därför är jag socialliberal. Viktigt ställningstagande för mig är: Alla människors lika värde. Du som individ skall kunna styra ditt eget liv så länge det inte skadar andra, och om eller när du är i behov av stöd finns samhällets resurser för dig.

Jag har haft förmånen att arbeta med ungdomar och lärare; på Ilandaskolan, Sundsta-Älvkullegymnasiet och Tingvalla, som lärare, skolledare och rektor.

Politiskt är jag nu ledamot i Vård- och omsorgsnämnden, i Kommunfullmäktige samt i Landstingsfullmäktige. För politiska beslut har det har varit bra att ha kunskap från både kommun- och landstingsnivån.

Vad vill jag göra

Jämställdhetsperspektivet; alltså följden av vilka konsekvenser beslut har för både mäns och kvinnors rättigheter, skyldigheter och möjligheter i alla delar av livet. Fortfarande ser vi hur gamla strukturer påverkar män och kvinnor, pojkar och flickor. Kvinnors pensioner och därmed ensamstående äldre kvinnors levnadsförhållanden är ett tydligt exempel. Mäns och kvinnors möjlighet att vara både närvarande föräldrar och ett bra yrkesliv är en fortsatt viktig utvecklingsfråga.

Skolan är viktig för hur vuxenlivet utvecklas. Förutsättningarna är en bra skola och möjligheter till Utbildning och fortbildning i vuxen ålder.

Årsrikas möjlighet till fortsatt arbete, bra boende och ett gott liv. Fortfarande möts inte alltid äldre som individer utan behandlas slentrianmässigt på samma sätt oavsett behov och önskemål för boende, omvårdnad, möjlighet att arbeta efter 67års ålder, kulturupplevelser, fritidsintressen. Att stimulera till varierande boendelösningar för årsrika personer, ibland kallat ”trygghetsboenden” utan biståndsbedömning.
Äldre med flera diagnoser upplever otrygghet och det är därför viktigt att arbeta för bättre samverkan mellan landsting och kommun, så att inte omvårdnaden om sjuka hamnar mellan stolarna samt att utveckla äldrevårdscentraler, där all kompetens i äldrefrågor finns och multisjuka är VIP personer.
Den som har omfattande funktionshinder ska kunna leva ett liv som alla andra. LSS-lagen skall återupprättas, så att assistansanvändare och deras anhöriga får ett värdigt liv. Valfrihet och självbestämmande ska vara en självklarhet för alla insatser enligt LSS. Avskaffa den övre åldersgränsen för att kunna få assistans.
Att ingen ska behöva vara orolig för att inte ha råd att laga sina tänder. Tandvårdens finansiering behöver stegvis bli mer lik sjukvårdens.
Ett starkt Karlstad och Värmland som kan erbjuda ett aktivt arbetsliv och en god miljö att bo och studera i. Där är vägar och kommunikationer till Stockholm, Oslo, Göteborg och inom Värmland viktiga förutsättningar.

Integration; möjligheter till samhälls- och arbetslivsintegration.

Ålder: 71 år

Yrkestitel: fd rektor

Kommun: Karlstad

Plats 6 i riksdagsvalet

Plats 6 i kommunvalet för Karlstad

Plats 5 i landstingsvalet