Eva Michel Edgren

Vad vill jag göra

Ålder: 65 år

Yrkestitel: Skolkurator

Kommun: Sunne

Plats 11 i kommunvalet för Sunne