Eric Hesselius

Vad vill jag göra

Ålder: 36 år

Yrkestitel: Egenföretagare

Kommun: Kristinehamn

Plats 5 i riksdagsvalet

Plats 2 i kommunvalet för Kristinehamn