Emma Pollack

Vad vill jag göra

Ålder: 24 år

Yrkestitel: socionomstuderande

Kommun: Sunne

Plats 3 i kommunvalet för Sunne