Christer Lidström

Utöver Försvarsmakten tjänst i Försvarets Materielverk, internationellt som Chef för Övervakningskommissionen mellan Nord- och Sydkorea, interimistisk representant till NATO, landansvarig för ett tiotal länder där Sverige har samarbetsavtal samt militärsakkunnig i Regeringskansliet/ Försvarsdepartementet.

Vad vill jag göra

Verka för större valfrihet och eget personligt ansvar. Fördjupa samarbete och integration. Öka satsning på skola i allmänhet och utbildning i synnerhet. Säkra en hållbar miljö. Ansöka om NATO-anslutning och förbättra förutsättningarna för företagande.
Ge Torsby bästa möjliga förutsättningar att växa ansvarsfullt och bestående.

Ålder: 66 år

Yrkestitel: PA Generalmajor

Kommun: Torsby

Plats 3 i kommunvalet för Torsby