Carin Martin

Jag är liberal för att jag tror på att varje individ har en inneboende kraft och vilja att försörja sig själv och sin familj. Det är inte bra när tex våra nya svenskar får gå på bidrag år efter år och tappa sin drivkraft och självkänsla.

Vad vill jag göra

Öppna upp arbetsmarknaden, ställa fackföreningen mot väggen och få dem att ändra sin inställning till nyanställningar med mindre lön. Vi kan inte ha en så hårt reglerad arbetsmarknad om integrationen skall lyckas.
Inom mitt eget skrå försöker jag hjälpa dem jag kan för att komma in i svensk tandvård. Vi behöver dem!

Ålder: 64 år

Yrkestitel: Tandläkare

Kommun: Arvika

Plats 8 i kommunvalet för Arvika