Bo Olson

Före detta egen företagare med stort musikintresse. Född och uppväxt i Kristinehamn. Staden i mitt hjärta.

Vad vill jag göra

Kristinehamn behöver Liberal politik. Vi står inför stora utmaningar, vi behöver en bra skola och ett gott företagsklimat.

Ålder: 68 år

Yrkestitel: Hemmaman

Kommun: Kristinehamn