Björn Åke Bergman

Vad vill jag göra

Ålder: 70 år

Yrkestitel: Pensionär

Kommun: Eda