Bengt Kihlström

Nuvarande förtroendeuppdrag:
Ledamot i Miljönämnden
Ledamot i Liberalerna i Karlstad kommuns styrelse

Vad vill jag göra

Jag är liberal för att jag hyllar åsiktsfrihet, tryckfrihet och den personliga friheten.

För att försäkra sig om att de personliga friheterna som exempelvis åsiktsfrihet även fortsättningsvis kommer att gälla. Friheten är värd att försvara!

Ålder: 68 år

Yrkestitel: Gymnasielärare

Kommun: Karlstad

Plats 7 i kommunvalet för Karlstad

Plats 21 i landstingsvalet