Barbro Dolling

Är pensionär efter ett yrkesliv inom psykiatrin, LSS och distriktssköterska. Har varit fritidspolitiker politiker i drygt 30 år och idag är jag ordinarie ledamot i fullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.

Vad vill jag göra

Skolan och integrationen är utmaningar idag. Samhället förändras och allt kan inte vara som det alltid varit. Har full förståelse för alla som värnar ”sin” skola, men alltför små skolenheter är inte försvarbart. Jag vill jobba för en skola där alla barn får samma förutsättningar till en bra start i livet.
Integrationen är allas vårt ansvar men som liberal måste vi gå i täten. Vi som lever i Sverige har många rättigheter men också skyldigheter. Nya svenskar ska släppas in i samhället på riktigt, lära sig språket, jobba och bli en del av ett Sverige som växer och utvecklas.
LSS alla insatser betyder så mycket för den enskilde och speciellt personlig assistans. Den reformen får inte förändras.
Så vill jag vara de tystas röst. Så mycken klokskap finns i samhället men ofta är det de som hörs mest som ”vinner”. Vi får inte glömma alla de andra.

Ålder: 66 år

Yrkestitel: Fd distriktssköterska

Kommun: Sunne

Plats 22 i riksdagsvalet

Plats 2 i kommunvalet för Sunne

Plats 19 i landstingsvalet