Arman Teimouri

Jag är liberal och tror på liberala värderingar och idéer. I det stora hela tycker jag att liberal politik gör gott för både demokrati, rättvisa, feminism och jämställdhet, som för ekonomin, både här hemma och i resten av världen. Livet ska inte vara ett lotteri. Du ska ha möjlighet och frihet att göra det du vill.

Därför vill jag kämpa för ett fortsatt öppet, utvecklande och inkluderande samhälle. Vi behöver skapa fler jobb genom bättre företagsvillkor, stärka polisen och det lokala trygghetsarbetet och ha en generös och human flyktingpolitik med genomtänkt integrationsarbete. Vi står inför en tuff resa att återfå en liberal röst i riksdagen. Det krävs ett målmedvetet teamarbete och i den resan vill jag gärna delta.

Läs mer här.

Vad vill jag göra

Jag vill kämpa för ett fortsatt öppet, utvecklande och inkluderande samhälle. Som liberal anser jag att varje människa ska få växa på egna villkor och ta ansvar för sig själv och sina medmänniskor. Därför ser jag tre delar som vi måste arbeta med:

Hela Värmland ska leva och för att det ska fungera krävs att det finns jobb. Som före detta företagare vet jag att bättre företagsvillkor skapar fler jobb. Fler jobb i växande företag betyder ökade skatteintäkter, vilket i sin tur finansierar exempelvis vår gemensamma välfärd.

Verklig frihet kräver trygghet. Vi behöver därför stärka polisen och det lokala trygghetsarbetet. Det kommer öka tryggheten och säkerheten på landsbygden, i städer, tätorter och inte minst i utanförskapsområden.

Sverige ska ha en generös och human flyktingpolitik. Att människor kommer hit och vill studera, jobba och bygga en framtid gör oss alla rikare. Och de ska ha en ärlig chans att komma in i samhället, försörja sig och uppfylla sina drömmar. Självklart finns det utmaningar. Därför är det viktigt att ställa krav på alla människor som lever i Sverige: att ta ansvar för sig själv, lära sig svenska språket och ta till sig de värderingar om jämställdhet och frihet som vårt samhälle bygger på.

Ålder: 37 år

Yrkestitel: Kommunikationschef

Kommun: Karlstad

Plats 1 i riksdagsvalet

Plats 9 i kommunvalet för Karlstad