Anton Sjöstedt

Jag, som är född och uppvuxen i Arvika, är liberal därför att jag anser att varje människa är bäst lämpad att bestämma över sitt liv – hela livet. Jag kallar mig dock för socialliberal, eftersom jag anser att det offentliga är till för att skapa likvärdiga möjligheter för människor. Utöver det är jag liberal på grund av jag är yrkesverksam lärare, gästföreläsare/timlärare på Karlstads universitet och övertygad EU-vän. Därför, när jag 2016 valde att aktivera mig politiskt, var Liberalerna det självklara valet, med tanke på att partiet har den solklart bästa politiken för skolan och för Europeiska unionen. Slutligen brinner jag för äldreomsorgen, där jag anser att människans vilja och därmed hens valfrihet ska stå i centrum.

Vad vill jag göra

För att varje människa ska ges möjligheten att bestämma över sitt liv hela livet vill jag göra följande:

  • I Arvika kommun vill jag att det ska finnas en centralt belägen högstadieskola och i området Jössefors-Sulvik vill jag att det enbart ska finnas en skola, för att uppnå högsta möjliga kvalité. Dessutom vill jag att kommunens lärare ska vara behöriga och välbetalda. I kommunen vill jag också att människans vilja och valfrihet står i centrum vad gäller äldreomsorgen. Därför vill jag att kommunen eller en privat entreprenör bygger trygghetsboenden i Arvika.
  • I Sverige som helhet är skolan och EU mina viktigaste frågor. Skolan är avgörande för människors möjligheter att påverka sina liv. Därför vill jag göra staten till skolans huvudman, höja lärarnas löner och ställa högre krav för att bli antagen till lärarutbildningen. EU däremot är, som en före detta EU-skeptiker sa till mig med bevingade ord, “Kittet som håller ihop den europeiska familjen” och därför vill jag att Sverige hel- och inte halvhjärtat hänger sig åt Europasamarbetet. Detta innebär bland annat att jag vill att Sverige inför euron som valuta.

Ålder: 25 år

Yrkestitel: Gymnasielärare

Kommun: Arvika

Plats 11 i riksdagsvalet

Plats 2 i kommunvalet för Arvika

Plats 20 i landstingsvalet