Anna-Lena Knutsson

Jag är uppväxt och bor på landsbygden och är engagerad i kyrka och föreningsliv. Som liberal, tror jag att demokrati och frihet är beroende av att vi har möjlighet att välja och fatta egna beslut. Men det innebär också att vi har ett socialt ansvar.

Vad vill jag göra

Värmland är ett landsbygdslän som inte är särskilt tätbefolkat. Det ställer krav på bra vägar och goda kommunikationsmöjligheter för att kunna ta sig till arbete, skolor, hälso- och sjukvård, affärer och service som post och bank. E18 är en viktig pulsåder genom länet. Vi behöver en hälsovård som är tillgänglig och som kan ge kvalificerad vård på rätt nivå. Ambulans-, primär- och sjukhusvård är alla viktiga i sammanhanget. Det arbetar vi liberaler för i landstinget och det arbetet måste fortsätta. Vi måste underlätta för företag att driva verksamhet och att etablera sig i vårt län. Våra unga och nyanlända måste få möjlighet till bra utbildning och arbete. Det offentliga, företagarna och föreningsliv måste samarbeta för att dra åt samma håll. Detta vill jag arbeta för.

Ålder: 66 år

Yrkestitel: Arbetsterapeut

Kommun: Årjäng

Plats 17 i kommunvalet för Årjäng

Plats 6 i landstingsvalet